Bookingmonster B.V.
Ds. T.O. Hylkemaweg 21
NL-8355 CE Giethoorn
The Netherlands

Tel: +31 (0) 521 700 262
Email: info@bookingmonster.nl

KvK 7388 3336
BTWnr. NL859697952B01

IBAN: NL32BUNQ2208308085
SWIFT/ BIC: BUNQNL2A

Verhuurvoorwaarden Bookingmonster:
Via de website van Bookingmonster sluit u een huurovereenkomst met de verhuurder die wordt vermeld in de bevestigingsmail. Op de huurovereenkomst zijn de door de verhuurder gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. Bookingmonster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste nakoming door de betreffende verhuurder of schade voortvloeiende uit gebruik van het gehuurde.